1. Home
  2. Arbeidsmarkt
  3. Pas op: nieuwe wet voor Regieverpleegkundigen in de zorg

Pas op: nieuwe wet voor Regieverpleegkundigen in de zorg

In de zorg is een verandering op komst. De Wet Big 2 komt er aan. Big staat voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Onder de oude Big 1 wet vielen alle verpleegkundigen. Dat gaat veranderen. De Big 2 wet is in het leven geroepen om meer functiedifferentiatie aan te brengen onder verpleegkundigen.

De wetswijziging van wet Big 2

Deze wetswijziging is bedoeld om de kwaliteit van onze zorg naar een hoger plan te brengen. Met de verpleegkundige in de sleutelrol. De ontwikkelingen in de zorg moeten mee met de veranderende maatschappij. De vraag naar zorg wordt steeds complexer en vraagt een hoger kennisniveau. Steeds meer technische ontwikkelingen doen hun intrede.

In het register als regieverpleegkundige

Niet alle HBO-verpleegkundigen komen in het Big 2 register als ‘regieverpleegkundige’. Alleen die HBO-verpleegkundigen die na 2012 hun diploma hebben behaald komen er in. Heb je een MBO-diploma of HBO-diploma van vóór die tijd dan moet men eerst slagen voor een toelatingstoets of een aanvullende opleiding doen. Voor bepaalde vooropleidingen bestaat een overgangsregeling.

Wat is het doel van deze nieuwe wet?

Doel van de nieuwe wet is de zorg te verbeteren. Men gaat ervan uit dat een hogere en meer recente opleiding meer kennis betekent. Dat wil men belonen met een hogere functie met meer regie in de zorgtaak. Deze regieverpleegkundigen komen dus in rang boven de verpleegkundigen uit het Big1 register te staan.

Waar kan ik mij registreren?

Iedere regieverpleegkundige moet zichzelf registreren in het Big 2 register. Dat gaat niet automatisch.Verpleegkundigen die binnen de Big 2 wetgeving vallen kunnen er ook voor kiezen zich Big 1 te registreren.

Wat betekent dit voor de verpleegkundigen?

Voor veel verpleegkundigen die niet binnen de opleidingsnormen vallen betekent dit een stap terug. Na jaren van opgebouwde kennis en ervaring voelen zij zich gedegradeerd. Het voelt als een stapje terug. De onrust die is ontstaan binnen de zorgsector heeft de minister doen besluiten de invoering van de wet iets uit stellen.

Dit vindt u wellicht ook interessant
Menu