1. Home
  2. Arbeidsmarkt
  3. Het succes van scholieren en studenten in de ouderenzorg

Het succes van scholieren en studenten in de ouderenzorg

Personeel in de zorg is schaars. Zeker in de zorginstellingen kampt men hiermee. Bovendien wonen steeds meer ouderen langer thuis. En dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Sommige huishoudelijke taken worden op oudere leeftijd lastig om uit te voeren. De jonge generatie scholieren en studenten heeft daarom de ouderenmarkt ontdekt. Soms tegen (geringe) betaling, maar soms ook als mantelzorger.

De scholieren in de ouderenzorg

Om het personeelstekort in de ouderenzorg enigszins op te vullen stimuleert men middelbare scholieren wat bij te verdienen in de ouderenzorg. Zo kunnen zij voor de bewoners wat boodschappen doen, helpen bij het eten, assisteren met het bedienen van computerapparatuur of gewoon gezellig wat bijpraten. Het hoger geschoolde personeel heeft dan de handen vrij om zich op andere taken te richten.

Hoe worden hulpstudenten uitgekozen?

Er zijn organisaties die ´hulpstudenten´ aanbieden. Zij kunnen wat meer structurele zorg aan huis bieden. Zij worden door hun organisatie goed gescreend op betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en ervaring. De hulpstudent kan u veel taken uit handen nemen of samen met u uitvoeren. Voordat u met elkaar in zee gaat, vindt er altijd een vrijblijvende kennismaking plaats. Het moet natuurlijk wel klikken.

De studenten die uw tuin bijhouden

Een ander leuk initiatief komt van de studenten uit de tuinbouwsector. Woont u nog zelfstandig en heeft u een tuin, dan lopen de kosten voor een hoveniersbedrijf vaak behoorlijk op. De tuinstudent is dan een goed alternatief. Deze kan voor een aantrekkelijk tarief uw tuin onderhouden, eventueel sámen met u, omdat u bepaalde tuinwerkzaamheden wel nog graag zelf uitvoert.

Een maatschappelijke stage voor in de ouderenzorg

Veel middelbare scholen kennen een ´maatschappelijke stage´ voor hun leerlingen. In leerjaar 3 of 4 zetten zij zich dan drie dagen belangeloos in voor de maatschappij. Veel leerlingen kiezen daarbij voor een stage in de ouderenzorg. Dat varieert van hulp bij de dagelijkse gang van zaken of ze organiseren bijvoorbeeld een pannenkoekenfestijn, een modeshow of een computerhulpklas.

Dit vindt u wellicht ook interessant
Menu